Systemy ekranujące w radiologii

Instalowanie oraz użytkowanie aparatury rentgenowskiej związane jest z potencjalnym ryzykiem napromieniowania.

Osłony ochronne służą do odcięcia i ograniczenia stref niebezpiecznych, jak też do zredukowania promieniowania do wartości możliwej do przyjęcia.

Do niedawna w pomieszczeniach, w których wykorzystuje się aparaturę rentgenowską, stosowano pokrywanie ścian, podłóg i sufitów barytem. Technologia barytowa jest uciążliwa, brudna, co więcej - daje niepewne efekty, bowiem szczelność zastosowanej powłoki zależy w dużej mierze od umiejętności i staranności ekipy wykonawczej.

W warstwie ochronnej, wraz z upływem czasu, wskutek drgań budynku, powstają trudne do usunięcia pęknięcia i szczeliny. Takie barytowane powierzchnie trzeba co roku malować i reperować, co jest zwykle utrudnione, ponieważ pomieszczeń z aparaturą rtg (ze względu na potrzeby chorych) nie można zazwyczaj wyłączyć z procesu diagnostycznego i terapeutycznego na czas remontu. Ponadto stopniowo zmniejsza się na polskim rynku dostępność barytu w związku z zamknięciem jedynej w Polsce kopalni tego kruszywa.

Od ponad 10 lat firma ZIPI MECH wykonuje ochrony radiologiczne pomieszczeń bez użycia barytu, z materiałów i w technologii AntiX wg patentu P-305476.

Bazą konstrukcji ochronnych wykładzin ściennych, samonośnych ścianek działowych, wykładzin sufitowych i drzwi jest nietoksyczna płyta wiórowa z wprasowaną przekładką ołowiową - płyta AntiX. Grubość całkowita płyty wynosi od 17 do 19mm, w zależności od grubości wprasowanej warstwy ołowiu. Ochronność panela waha od 0,5mm do 3,0mm Pb - zgodnie z wymogami projektu ochrony radiologicznej.

Standardowo używane są płyty pokryte fabrycznie obustronnie warstwą melaminy w kolorze białym. Płyty kolorowe są wykonywane na zamówienie, a ich koszt jest wyższy o 30 - 40 % od płyt białych.

Płyty ścienne i sufitowe mocowane są do podłoża za pomocą specjalnych kształtowników z anodowanego aluminium, zabezpieczonych wewnętrznie paskiem ołowiu o żądanej grubości. Połączenie między płytą a kształtownikiem jest rozłączne. Ten sposób zabezpieczania sufitów jest szczególnie korzystny, tam gdzie istnieje konieczność schowania w stropie podwieszonym instalacji technicznych, np. kanałów wentylacyjnych.

Ściany, na których układane są płyty AntiX mogą być wykonane zarówno w konstrukcji tradycyjnej (cegły, pustaki) jak i w technologii lekkiej. W tym drugim przypadku konstrukcja ściany wyglądać będzie następująco: typowe stalowe kształtowniki konstrukcyjne zostaną obłożone od strony nie ekranowanej płytą wiórową melaminowaną bez ochrony a od strony gabinetu rtg płytą AntiX .

Ciężar ściany lekkiej wykonanej w technologii AntiX ( płyta AntiX ochronna + konstrukcja stalowa + płyta AntiX bez ochrony ) waha się od 30 do 45 kg na m2 w zależności od ochronności (1mm Pb - 2,5mm Pb).
BIURO HANDLOWE: ul. Kolejowa 71 / 05-092 Łomianki / tel. (22) 610-62-24 / (22) 870-65-26