Systemy ekranujące w radiologii

Osłony stałe

» Osłony ścian i sufitów
» Drzwi RTG
» Okna ochronne
» Osłony okien zewnętrznych

Parawany ochronne

» Parawany jezdne
» Parawany stałe montowane do ściany
BIURO HANDLOWE: ul. Kolejowa 71 / 05-092 Łomianki / tel. (22) 610-62-24 / (22) 870-65-26

Wyposażenie dodatkowe ciemni
i gabinetu RTG


» Meble do ciemni
» Pojemniki i szafki ekranowane
» Wózki do kaset
» Lampa ostrzegawcza nad drzwi