Lampa Ostrzegawcza - WYCOFANA ZE SPRZEDAŻY BEZTERMINOWO

Lampa ostrzegawcza nad drzwi

Ostrzega o zagrożeniu promieniowaniem.
Oprawa typu semaforowego.

Lampa podzielona jest na dwie części:

część białą ze znakiem "koniczynki" ( oznaczenie zgodne z Rozp. Min. Zdrowia D.U. 2003 nr 173 poz. 1681). określającą strefę zagrożenia, podświetlaną światłem ciągłym. Żarówka w tym segmencie zapala się w momencie podania napięcia na tablicę główną zasilającą aparat rtg.

część czerwoną, podświetlaną światłem pulsacyjnym o krótkim interwale czasowym. Pulsacja włączona zostaje w momencie włączenia generatora wysokiego napięcia zasilającego lampę rtg.

BIURO HANDLOWE: ul. Kolejowa 71 / 05-092 Łomianki / tel. (22) 610-62-24 / (22) 870-65-26